گزارش روزانه بازار گزارش روزانه بازار

گزارش روزانه بازار مورخ 17 اسفند ماه 95


امروز سه شنبه 17 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 10.6 واحد افزایش و افزایش 0.01 درصدي نسبت به روز قبل به 76.800 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 498 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 343 میلیارد تومانآن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير منفی بر شاخص کل را نماد شتران با(46.09) واحد و بیشترین تاثیر مثبت را نماد خساپا با 33.6 واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با(2.00) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 863 واحد رسید که مارون با (1.17) واحد بیشترین تاثير منفی را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت. بازار همچنان کم رمق و خسته کننده به کار خود ادامه می دهد و امروز نیز در بیشتر گروه های بازار شاهد جوی متعادل و نسبتا منفی بودیم. در گروه خودرویی با انتشار شایعاتی در مورد فروش بلوک خکاوه شاهد افزایش تقاضا در خساپا - معامله آن تا آستانه مثبت- و بیشتر نمادهای گروه بودیم اما با توجه به ضعف تقاضا و افزایش عرضه ها مجددا شاهد افت قیمت ها دریک ساعت پایانی معاملات بودیم. در گروه فلزات اساسی با توجه به ادامه افت قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی بیشتر نمادهای گروه در درصدهای منفی معامله شدند که نمادهای رویی همچون روزهای قبل بیشترین افت قیمت را تجربه کردند. فباهنر از معدود نمادهای مثبت گروه بعد از انتشار گزارش مثبت بر روی کدال به صف خرید رسید. حجم بالای معاملات رمپنا و تقاضای بالا برای آن، حجم بالای معاملات ثعمرا و افت قیمت بالا بعد از بازگشایی و سپس افزایش تقاضا و نوسان مثبت 15 درصدی آن،  نوسان منفی 10 درصدی حتوکا بعد از ثبت افزایش سرمایه این نماد، صف فروش وبملت در قیمت 107 تومان!!، بازگشایی متعادل شپنا و حجمبالای معاملات پلاسک و صف خرید شدن آن از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.

ترین ها:

بیشترین حجم معامله

خساپا با بیش از 59 میلیون سهم

بیشترین رشد

خموتور با 5 درصد افزايش

بیشترین ارزش معاملات

رمپنا با بيش از 114 میلیارد ریال

بیشترین کاهش

ثعمرا با 5.74 درصد كاهش

 

براي مشاهده متن كامل گزارش روزانه بازار كليك كنيد

 

print