گزارش روزانه بازار گزارش روزانه بازار

گزارش روزانه بازار مورخ 21 اسفند ماه 95


امروز شنبه 21 اسفند ماه ؛ شاخص کل با 30.13 واحد افزایش و افزایش 0.04 درصدي نسبت به روز قبل به 76.315 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 537 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 325 میلیارد تومانآن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير منفی بر شاخص کل را نماد فملی با(56.06) واحد و بیشترین تاثیر مثبت را نماد اخابر با 37.21 واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با(14.00) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 851 واحد رسید که مارون با (10.73) واحد بیشترین تاثير منفی را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت. آخرین فرصت تسویه اعتباراتقبل از پایان سال و فروش حقوقی برای تامین وجوه نقد امروز نیز جوی منفی را برای بازار به ارمغان آورد اما معاملات مثبت در نمادهای شاخص سازی چون اخابر، شپدیس وپارسان در یک ساعت پایانی بازار موجب سبزپوش شدن شاخص کل شد. در گروه خودرویی بیشتر نمادهای گروه در درصدهای منفی معامله شدند و حتی انجام معامله بلوکی خکاوه نیز تاثیری بر میزان تقاضا در نمادهای خساپا و خکاوه نداشت و خموتور تنها نماد بارشد قیمتی بالا در این گروه بود. پالایشی ها که هفته قبل بازگشایی خوبی نداشتند امروز نیز تحت تاثیر سقوط قیمت نفت در روزهای پایانی هفته قبل، فشار فروش نسبتا بالایی داشتند و شبریز به صف فروش رسید و شاوان بعد از بازگشایی افتی 7 درصدی راتجربه کرد. در گروه فلزات اساسی بیشتر نمادهای گروه در درصدهای منفی معامله شدند اما در نمادهای رویی چون فرآور و فاسمین شاهد تقاضای بالا و تشکیل صف خرید بودیم.تقاضای بالا در نماد آپ و صف خرید مجدد این نماد، عرضه صف خرید ثعمرا، تقاضای بالادر نمادهای بیمه ای، ادامه صف خرید کمرجان و رسیدن بازدهی آن به بیش از 100 درصددر هفته های اخیر، صف فروش سنگین شپلی، نوسان ده درصدی ساینا و معامله از آستانه منفی تا آستانه مثبت و صف خرید شدن سهم و حجم بالای معاملات چکاپا از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.  

ترین ها:

بیشترین حجم معامله

فملی با بیش از 47 میلیون سهم

بیشترین رشد

کمرجان با 4.99 درصد افزايش

بیشترین ارزش معاملات

فملی با بيش از 88 میلیارد ریال

بیشترین کاهش

شاوان با 6.11 درصد كاهش

 

براي مشاهده متن كامل گزارش روزانه بازار كليك كنيد

 

print