در حال بارگذاری

# در تمایز پیشتازیم!

صندوق سرمایه گذاری یکم سامان

  • بازدهی یکماهه 23/4
  • رتبه سوم صندوق های در سهام
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 43024000-021 تماس حاصل فرمایید.

صندوق یکم سامان

صندوق سرمایه گذاری رشد سامان

  • بازدهی یکماهه 25/3
  • رتبه دوم صندوق های در سهام
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 43024000-021 تماس حاصل فرمایید.

صندوق رشد سامان

# سامانکس!

نبض بازار