در حال بارگذاری

 

دارایی پایه از بین محصولات پذیرفته شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می‌گردد. قرارداد آتی قابله معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی پذیرش شده تعیین می‌شود.مشخصات قرارداد آتی به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش خواهد رسید.

مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد:

 • 1. دارایی پایه
 • 2. قرارداد آتی پذیرش شده
 • 3. اندازه قرارداد آتی
 • 4. استاندارد تحویل
 • 5. ماده قرارداد آتی
 • 6. حد نوسان قیمت روزانه
 • 7. دوره معاملات شامل : اولین روز معاملات |
  آخرین روز معاملات
 • 8. تاریخ تحویل
 • 9. محل تحویل
 • 10. حداقل تغییر قیمت سفارش
 • 11. وجه تضمین اولیه
 • 12. حداقل وجه تضمین
 • 13. حداکثر هر سفارش
 • 14. واحد قیمت
 • 15. کارمزد معاملات
 • 16. نماد معاملاتی
 • 17. ساعات معامله
 • 18. مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل
 • 19. پیش پرداخت تحویل
 • 20. سقف مجاز موقعیت های معاملاتی بازار
 • 21. جریمه ها

مادۀ 5- بورس موظف است اطلاعات معاملاتی قراردادآتی را حداقل 3 روز کاری قبل از آغاز معاملات هر نماد معاملاتی، از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم برساند.

 

فرآیند کلی انجام معاملات آتی

پس از صدور کد توسط اتاق پایاپای، مشتری مجاز به انجام فعالیت در بازار قراردادهای آتی می باشد که فرآیند انجام معاملات در قرادادهای آتی به صورت زیر است :

 • 1. واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی
 • 2. ارایه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در بازار معاملات آتی
 • 3. انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت معاملاتی اتخاذ شده به نحوی که مشتری می تواند تا زمان سر رسید قرارداد به دفعات، کالا را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخ های روز از سود مورد نظر بهره مند گردد.

چگونه قرارداد آتی بخريم ؟

به منظور خريد يک قراردادآتی می بايست مراحل زيررا طی نمود:

 • 1. بورس ، شيوه هر قرارداد آتي را براي هر کالا بصورت استانداردشده تعيين مي کند ، بطوريکه برای هر قرارداد زمان تحويل ، ميزان هر کالا ، ساير مشخصات ريز مربوط به کالا و ميزان سپرده هر قرارداد آتي از طريق بورس تعيين مي شود.
 • 2. خريدار ( متقاضي خريد) بر اساس استانداردهاي تعيين شده بورس براي معامله هر فلز به شيوه قرارداد آتي ، اقدام به تکميل فرم درخواست خريد مي نمايد.
 • 3. خريدار و فروشنده با توجه به زمان موعد تحويل کالا بر نرخ قيمت رقابت مينمايند.( به عنوان مثال قرارداد تحويل10تن مس کاتد شرکت ملي مس با خلوص99 درصد جهت تحويل در ماه شهريور84 )
 • 4. پس از توافق خريدار و فروشنده برروي نرخ قيمت براي هرفلز در قراردادآتي طرفين مبلغي به عنوان سپرده قرارداد آتي(معمولا5 درصد) بمنظور حسن انجام قرارداد در وجه اتاق پاياپاي واريز مي نمايند.
 • 5. هزينه کارگزاران و عوارض بورس نيز به همراه سپرده قرارداد آتي به حساب اتاق پاياپاي واريز مي شود. اتاق پس از کسر سهم بورس ، کارمزد کارگزاران را به حساب آنها واريزمينمايد. سپرده پرداختي از سوي خريدار به نام وي ثبت مي شود.
  يا: در هنگام واريز سپرده ابتدا ، خريدار چکي رامعادل مبلغ سپرده مقرر صادر و به کارگزاري تسليم مي نمايد. کارگزاري وجوه سپرده را در حساب مشتري و بنام وي ثبت مي نمايد. سپس ، وجه سپرده از سوي کارگزاري به حساب اتاق تهاتر(پاياپاي) واريز مي شود.
 • 6. پس از انعقاد قرارداد آتي بين خريدار و فروشنده ، خريدار مي تواند قرارداد خود را در تابلو بورس عرضه نمايد. در اين حالت رقابت بر روي تابلو بورس بر اساس قيمت فروش پيشنهادي صورت ميگيرد. پس از خريد قرارداد آتي توسط خريدار جديدمسئوليت تحويل کالا به خريدار جديد منتقل مي گردد.
 • 7. در صورتيکه هرکدام از طرفين قرارداد تمايلي به ماندن در قرارداد نداشته باشند مي توانند قبل از تاريخ سر رسيد اقدام به مختومه ساختن قرارداد از طريق اعمال موقعيتي بر عکس موقعيت فعلي اقدام نمايند.
 • 8. تحويل کالا:
  • آخرين روز در رابطه با يک قرار داد آتي ازسوي بورس تعيين خواهد شد.
  • صدور در خواست تحويل کالا از سوي دارندهقرارداد آتي به کارگزار خود
  • کارگزار درخواست را به اتاق پاياپاي وکارگزار فروشنده منتقل مي نمايد.
  • کارگزار فروشنده تحويل کالا را به اطلاع فروشنده قرارداد آتي مي رساند.
  • فروشنده از طريق پرداخت بصورت وجه نقد معادل کالاي خريداري شده يا تحويل کالا ، تسويه قرارداد را به اطلاع کارگزار خود مي رساند.

سود يا زيان در قرارداد آتی چگونه تعيين مي شود ؟

سود يا زيان در قرارداد آتي در هر روز بر اساس نرخ مبادله کالا در تالار بورس محاسبه و به حساب هر فرد تعلق مي گيرد. با توجه به قيمتي که کالاي مورد مبادله در هر روز دارد ، به کالا سود يا زيان تعلق مي گيرد.

 • در حالتي که قيمتها کاهش مي يابد ار حساب سپرده خريدار کسر و به حساب سپرده فروشنده افزوده مي گردد.
 • در حالتي که قيمتها افزايش مي يابد از حساب سپرده فروشنده کسر و به حساب سپرده خرديدار واريز مي گردد.
 • در هر روز به نسبتي که قيمتها افزايش يا کاهش مي يابد در حساب هر يک از طرفين تغيير صورت مي گيرد

چگونگی سفارش يک قرارداد آتی:

 • 1. مدارک مورد نياز
  • فرم درخواست خريد يا فروش( فرم کاغذي ،کامپيوتري ، و....)
  • عناصر يک سفارش در يک فرم
  • تعيين خريد يا فروش
  • مقدار سفارش
  • ماه تحويل
  • نوع کالا
  • صدور هر نوع دستورالعمل خاص ، از قبيل زمانيا محدوده قيمت
 • 2. انواع سفارشات
  • سفارشات بازار : سفارش به قيمت جاري بازار (در اين نوع سفارش کارگزار پس از دريافت سفارشاقدام به خريد قرارداد آتي به بهترين حالت ممکن مي نمايد.)
  • سفارشات مشروط : در اين دستور سفارش مشتري کارگزار تحت شرايطي اقدام به اجراي سفارش مشتري مي نمايد.

اقسام سفارشات مشروط به شرح زير مي باشد:

( بر طبق مقررات ، کارگزار مشتري ملزم به داشتن اطلاعات خصوصي مشتري مي باشد زيرا کارگزار مسئول تاييد وضعيت مشتري از لحاظ کيفي بر عهده دارد.چنانچه کارگزار تشخيص دهد که مشتري از موقعيت مطلوبي براي پذيرش ريسک مربوط به قراردادهاي آتي يا اختيار خريد يا فروش نيست. ملزم به پذيرش افتتاح حساب براي وي نخواهد بود.)

 • 1. صدور سفارش با قيمت متوقف : مشتري با يک قيمت مشخص به کارگزار سفارش مي دهد که در صورت تحقق اين قيمت خاص اقدام به اجراي سفارش نمايد.
 • 2. صدور سفارش با قيمت متوقف محدود : مشتري يک حيطه قيمتي مشخص را براي اقدام کارگزاري جهت اجراي سفارش مشخص مي نمايد.
 • 3. صدور سفارش با قيمت بازار در زمان بستن : مشتري به کارگزار اجراي سفارش را در جند دقيقه قبل از بسته شدن بازار را صادر مي نمايد.
 • 4. صدور سفارش با قيمت بازار در شروع بازار : مشتري به کارگزار اجراي سفارش را در جند دقيقه بعد از بازشد ن بازار را صادر مي نمايد.
 • 5-. صدور سفارش بدون درج زمان در آن: سفارشاتي که در آن زمان قيد نشده باشد به عنوان سفارش يک روزه تلقي خواهد شد و کارگزار مي بايست در طي همان روز براي اجراي آن را اقدام نمايد.
 • 6- صدور سفارش به شرط تحقق قيمت در بازار : کارگزار با دريافت اين سفارش در صورت نزديک شدن قيمت مشتري به قيمت بازار اقدام به اجراي سفارش مي نمايد.

چگونه يک قرارداد آتی بفروشيم ؟

- توليد کننده يا هر شخصي که مايل است بعنوان فروشنده در قراردادآتي وارد شود مي تواند قراردادآتي يک کالاي خاص را که تحت قوانين بورس وجود دارد بفروش رساند. بعنوان مثال: توليد کننده مس مي تواند يک قرارداد آتي تحويل10تن مس کاتد با خلوص99 درصد را جهت تحويل در ماه شهريور1384 با قيمت 3500تومان بفروش رساند.

- يک شخص حقيقي يا حقوقي که توليد کننده مس نيست مي تواند همان قرارداد را در بورس بفروش رساند.

- به اين ترتيب که فروشنده ( توليد کننده) يا ( متقاضي فروش) يک ميزان کالا به شيوه قرارداد آتي درخواست فروش کالا را به کارگزار صادر مي نمايد.

- حق الزحمه کارگزارو حق الزحمه بورس را بهمراه مبلغ وديعه مورد نياز به حساب کارگزار واريز مي نمايد.

- کارگزار فروشنده اقدام به فروش کالاي مورد نظردر بورس بصورت آتي مي نمايد.

- بر اساس نرخ خريد و فروش روزانه مبلغ وديعه فروشنده تصحيح مي گردد و سود يا زيان وي محاسبه مي گردد.

- فروشنده مي تواند قبل از سررسيد اقدام به خروج از قرارداد نمايد.

- در صورتي که وي از قرارداد خارج نشود مي بايست به تحويل کالا در زمان مشخص شده و در قيمت همانروز اقدام نمايد. و چنانچه خود مالک کالا نباشد ، مي بايست معادل نقدي کالا در همان زمان را به خريدار تحويل نمايد.

چگونه از يک قرارداد آتی خارج شويم ؟

يکي از مهمترين ويژگي هاي قرارداد آتي قابليت خروج از قرارداد است در صورتي که خريدار يا فروشنده پس از مدت زماني بر اساس سير قيمتها تمايل به ماندن در قرارداد نداشته باشند ، مي توانند از طريق موقعيتي بر عکس موقيعيت خود اقدام و از قرارداد خارج شود. مثال:

- چنانچه فردي يک قرارداد آتي10 تن مس کاتد خريد نموده با فروش آن مي تواند از قرارداد آتي خارج شود.

- و چنانچه فردي که10 تن مس کاتد فروخته با خريد يک قرارداد مشابه مي تواند ازقرارداد آتي خارج شود.

چگونه قيمت مورد نظر خود را پوشش نمائيم ؟( چگونه هج نمائيم ؟)

- هج کردن( پوشش خطر) عبارت است از يک معامله قرارداد آتي که در آينده به عنوان جايگزين يک معامله نقدي عمل مي کند.

- اجراي قرارداد هاي آتي به توليد کنندگان اجازه خواهد داد تا در بازار نقش موثري در مديريت ريسک بازي نمايند.

- توليد کننده مي تواند در زماني که قيمتهاروند کاهشي دارد ، با فروش قرارداد آتي به قيمتي بالاتر از ريسک کاهش قيمتها در قراردادآتي سود ببرد.

- آنچه استفاده از هج( پوشش خطر) را سودمند مي سازد اين است که قيمتهاي نقدي و قرارداد آتي براي يک کالا از گرايش افزايش يا کاهش برخوردار بوده و از اين رو زيان وارده از يک قرارداد از طريق سود به دست آمده از قرارداد ديگر خنثي و جبران گردد.
 

 • 1. دوطرفه بودن بازار آتی

  یکی از مزایایی که برای بازار آتی می توان برشمرد که بازار نقدی فاقد آن است، امکان نوسانگیری در شرایط منفی و نزولی است. یعنی در بازار آتی امکان فروش دارایی ، بدون در اختیار داشتن آن وجود دارد. یکی از استراتژیهایی که در شرایط کاهشی میتوان اتخاذ کرد و در بازارهای مالی دیگر امکان استفاده از این مزیت نیست، ایجاد موقعیت فروش در دارایی است که انتظار کاهش قیمت آن را داریم و خرید در قیمتهای پایینتر تا زمان سررسید که چنانچه مشتری تمایلی به تحویل کالا نداشته باشد، با گرفتن یک موقعیت معکوس(خرید) از بازار خارج می شود بنابراین در قرار دادهای آتي براي اينكه سرمايه گذار قادر به فروش قرارداد آتي باشد نيازی به تملک آن كالا يا دارائي معين ندارد، بلكه با عمل پيش فروش (Short Selling) مي تواند يك قرار داد آتي را در بازار بفروشد و در صورت نياز به تحويل آن را از بازار فيزيكي تهيه نمايد و یا در خود بازار با عمل آفست از تعهد خود خارج شود . بازار آتی ، به علت وجود قابلیت فروش استقراضی (Short Selling) میزان نقدشوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.

 • 2. اهرم مالی

  يكي از مزایای بزرگ قرارداد آتي براي سرمايه گذاران در مقايسه با بازار نقدي وجود اهرم مالي است. بدين معني كه سرمايه گذار با اندكي سرمايه قادر است دارائي زيادي را تحت كنترل خود درآورد و با پرداخت مبلغ ناچيزي از كل ارزش يك كالا وارد يك قرارداد آتي مي شود. در ادامه با یک مثال به تشریح بهتر اهرم مالی میپردازیم.

 • 3. پوشش ریسک

  در شرایط حرفه‌ای، استراتژی پوشش ریسک، شامل یک سرمایه‌گذاری ثانویه می‌باشد که قیمت آن، همواره در جهت عکس سرمایه‌گذاری اولیه حرکت می‌کند. برای مثال سرمایه‌گذار می‌تواند، با تنظیم قرارداد آتی، دارایی خود را به قیمتی مشخص در آینده به فروش رساند. در این صورت نوسانات بازار، تاثیری بر قیمت دارایی خریداری شده، نخواهد داشت و سرمایه‌گذار این دارایی را در زمان آتی، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. گرچه پوشش ریسک، تنها محدود به فروش در قیمتی مشخص، از طریق قرارداد آتی نیست. سرمایه‌گذار همچنان می‌تواند با ورود به دو بازار، که افت و خیز قیمت‌ها در بازارهای مورد نظر، اغلب در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد. برای مثال سرمایه‌گذار می‌تواند از یک سو با خرید ارز، (برای نمونه؛ دلار آمریکا) و از سوی دیگر، خریداری فلزات گران‌بها، (برای نمونه؛ طلا) ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهد. در معاملات آتي نیز سرمايه گذاران ميتوانند از قرار گرفتن دارائي هايشان در معرض نوسانات قيمت بازار نقدی جلوگيري نمايند و با خريد و فروش به موقع قراردادهاي آتي زيان خود را كاهش داده و يا از آن جلوگيري نمايند.

نکاتی که قبل از معاملات آتی باید دانست:

معامله آتی دارای ریسک‌های مالی بالقوه‌ای است، بنابراین باید شناخت کافی نسبت به این ابزار قبل از شروع معاملات وجود داشته باشد. سرمایه‌گذار قبل از شروع معامله باید به نکات زیر توجه کند.

 • 1. اهداف خود را تعیین کند.
 • 2. استراتژی معاملاتی داشته باشد.
 • 3. اتخاذ تصمیم معامله در این بازار نیاز به اندیشیدن در حوزه‌های اقتصادی گوناگون، توجه به عوامل اقتصادی و تحلیل‌های زیربنایی دارد که سرمایه گذار باید به این نکات توجه کند. (ما شما را با این حوزه ها آشنا خواهیم ساخت و عوامل تاثیرگذار را برای شما شفاف و اطلاعات کافی را برای تصمیم گیری در اختیارتان قرار خواهیم داد.
 • 4. سرمایه گذار باید آگاهی و شناخت کافی از بازار داشته و جهت بهره برداری مناسب از فرصت های موجود، تحلیل مستمر از بازار آتی داشته و نیز آگاهی از امکان تحمل ریسک های کلان ، روش تسویه و چگونگی پوشش ریسک را مد نظر قرار دهد.
 • 5. سرمایه گذار باید برای جلوگیری از زیان از ابتدا درصد مشخصی از سرمایه را به عنوان احتمال روبروشدن با زیان در نظر گرفته و در صورت رسیدن زیان به مقدار مشخص پیش فرض موقعیت معاملاتی باز را معکوس کرده و از آن خارج شود.

مزایای خرید و فروش سکه آتی نسبت به سکه نقدی

با مقایسه شرایط معاملات سکه در بازار آتی و نقدی می توان به مزایای خرید و فروش سکه دربازار آتی پی برد.

در ذیل شرایط معاملات سکه در هر دو بازار ذکر می گردد.

1. کارمزد معاملات:

2. تعلق گرفتن سود بانکی:

3. خرید و فروش (معامله) آسان:

4. هزینه نگهداری:

5. نحوه خرید و فروش:

6. دسترسی به سود:

7. ریسک تقلبی بودن:

8. ضمانت انجام معامله:

9. امکان خرید بیشتر از پول موجود:

 • سکه آتی : کارمزد خرید و فروش در این نوع از معاملات پایین است. ( 6 هزار تومان برای 10 سکه )
 • سکه نقدی: فاصله بین قیمت خرید و فروش سکه در صرافی زیاد است (تقریبا 150 هزار تومان در 10 سکه)
 • سکه آتی : با توجه به اینکه پول خرید سکه در حساب در اختیار بورس باقی می ماند، به این حساب سود تعلق می گیرد. به عبارت دیگر به سکه های خریداری شده سود تعلق می گیرد.
 • سکه نقدی: سودی به سکه های خریداری شده تعلق نمی گیرد.
 • سکه آتی: امکان فروش و خرید مجدد سکه به راحتی و با هزینه کم وجود دارد.
 • سکه نقدی: خرید و فروش مجدد سکه راحت نبوده و به دلیل فاصله زیاد قیمت خرید و فروش سود به صورت چشمگیری کاهش می یابد .
 • سکه آتی: نگه داری سکه های خریداری شده آسان و بدون ریسک است زیرا تا سررسید شدن قرارداد سکه ها نزد فروشنده باقی می ماند.
 • سکه نقدی: به دلیل خطر سرقت و مفقودی هزینه نگه داری سکه زیاد است.
 • سکه آتی : امکان خرید و فروش سریع و راحت با استفاده از تلفن و یا اینترنت وجود دارد.
 • سکه نقدی: برای خرید و فروش سکه باید به صرافی مراجعه کرد.
 • سکه آتی: امکان برداشت وجه سود، بصورت روزانه و قبل از فروش سکه وجود دارد.
 • سکه نقدی: برای استفاده از سود سکه باید اقدام به فروش سکه نمود.
 • سکه آتی: اطمینان از خرید سکه اصل، زیرا سکه ها قبل از تحویل مورد کارشناسی قرار می گیرند.
 • سکه نقدی: ریسک خرید سکه تقلبی در بازار نقدی سکه وجود دارد.
 • سکه آتی: ضمانت انجام معاملات به عهده بورس می باشد.
 • سکه آتی: از آنجاییکه هر قرارداد شامل 10 سکه می باشد، خرید سکه به میزان 10 برابر پول موجود صورت می گیرد.
 • سکه نقدی: فقط به اندازه پول موجود می توان سکه خریداری نمود.

تاریخچه

اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،هم اکنون تقریبا تمام معاملات آتی بورس کالا به سکه اختصاص پیدا کرده است.

دلایل ایجاد بازار آتی

از سال 87 شاهد فعالیت ابزار جدید مالی به نام آتی سکه در بورس کالای ایران هستیم و اهدافی چون دعوت از سرمایه گذاران برای معامله ی آتی در بورس،جلوگیری از خروج سرمایه، یکپارچگی و یکسان سازی معاملات طلا در سراسر کشورو جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی در بازارهای کاذب را دنبال می کند.


شرایط لازم برای دریافت کد :

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻي اﻳﺮان،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲدریافت کد معاملاتی آتی بایستی :

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ د ر ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫـﺎي آﺗـﻲ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

با ارسال نام استان به سامانه پیامکی 100048312 نزدیکترین شعبه را بیابید.

 • 1. داراي ﺣﺪاﻗﻞ 18 ﺳﺎل ﺳﻦ باشند.
 • 2. دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻮرس را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ. ( برای آشنایی با دوره های آموزشی موردتایید بورس کلیک نمایید. )
 • 3. ﻛﺎرﮔﺰار ﺿﻤﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪارك وي،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﺑﻮرس اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 • 4. ﻣﺪارك ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﻛﺎري ﭘﺲاز درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • 5. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس، در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ، ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮيﺻﺎدر و در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛـﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪدرﺧﻮاﺳﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ شرکت کارگزاری بانک سامان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣـﺪارك زﻳﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

 • 1. روﻧﻮﺷﺖﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ)
 • 2. روﻧﻮﺷﺖﻛﺎرت ﻣﻠﻲ (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ)
 • 3. افتتاح حساب در اختیار بورس (عملیاتی) نزد یکی از بانک های معرفی شده از سوی بورس کالا (بانک سامان یا ملت)
 • 4. ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﻣﻀﺎي ”ﻓﺮم ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺸـﺘﺮي “ در ﺣﻀـﻮر ﻛـﺎرﮔﺰار. (ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ دراﺧﺘﻴﺎر و ﺷﺨﺼﻲاﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗـﻲ، ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )
  ( دانلود فرم معرفی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ )
 • 5. ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﻣﻀﺎي ”اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﺴـﻚ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫـﺎي آﺗـﻲ “ در ﺣﻀـﻮر ﻛـﺎرﮔﺰار ( دانلود فرم اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﺴـﻚ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫـﺎي آﺗـﻲ)
 • 6. ﺗﻜﻤﻴﻞو اﻣﻀﺎي ”ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ“ در ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﮔﺰار (دانلود ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ)
برای دریافت راهنمای معاملات آتی زعفران لطفا بر روی لینک ذیل کلیلک نمایید.

راهنمای معاملات آتی زعفران

 

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد آتی قراردادی است كه فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسيد معين، مقدار معينی از كالای مشخص را به قيمتی كه الان تعيين می كنند، بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد می­شود آن كالا را با آن مشخصات، خريداری كند. در این قراردادها، براي جلوگيری از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغيرات قيمت آتی، وجه تضمين را تعديل كنند و اتاق پاياپای بورس کالا از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغييرات، بخشی از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسيد با هم تسويه كنند. يک قرارداد آتی براي يک درجه ، مقدار، ماه تحويل و قيمت معين منعقد ميگردد.

مثال: قرارداد آتی 500 تن مس کاتد با درجه خلوص 99 درصدجهت تحويل در ماه شهريور 84 به قيمت هر کيلو 3500 تومان ، ( تحويل 30 /84/6 ) ، رتبه ، مقدار ، تاريخ تحويل ، نحوه ارائه قيمت ، ميزان سپرده اصلی يا جبرانی برای هر نوع قرارداد همزمان با افتتاح معامله از طريق بورس تعيين و مشخص خواهد شد. در مجموع فقط تعيين قيمت دراختيار طرفين قراردادآتی گذاشته مي شود.

قابل توجه است که داد و ستد اين قرارداد تنها درتالار بورس صورت می گيرد . همچنین تدوين مقررات و برقراری ضمانت اجراء آن در خصوص چگونگی دادوستد قرارداد های آتی در زمره اختيارات و مسئوليتهای بورس است.