تاریخچه شرکت

آغاز فعالیت کارگزاری کریشچی.

1346

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها با نام شرکت کارگزاری کریشچی.

1372

تغییر نام شرکت کارگزاری کریشچی به شرکت کارکزاری بانک سامان با خرید سهام عمده شرکت توسط بانک سامان.

1382

راه اندازی سامانه معاملات بر خط به عنوان یکی از پیشگامان راه اندازی این سامانه .

1389

کسب رتبه الف از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار.

1391

افتتاح اولین باشگاه مشتریان در صنعت کارگزاری .

1392

رکورد های پیاپی صندوق های سرمایه گذاری رشد و یکم سامان بر اساس رتبه بندی سازمان بورس.

هم اکنون