در حال بارگذاری

درس پنجم بنیادی

شنبه 18 دی 1395 آموزش تحلیل بنیادی 1089 بازدید

صورت جریان وجوه نقد


صورت جریان وجوه نقد گزارشی از دریافتهای نقدی، پرداختهای نقدی و خالص تغییرات در نتایج نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی،مالیات بر درآمد،بازده سرمایه  گذاری و تامین مالی شرکت در طی یک دوره حسابداری است.
نخستین  هدف صورت جریان وجوه نقد تهیه ی اطلاعاتی در ارتباط با دریافتها و پرداختهای نقدی  واحد تجاری در طی یک دوره حسابداری میباشد. دومین هدف آن تهیه ی اطلاعاتی با مبانی  نقدی در ارتباط با فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی واحد تجاری است.
طبق استاندارد‌های حسابداری ایران، صورت جریان وجوه نقد باید به ترتیب منعکس کننده جریان‌های نقدی طی دوره، تحت سر فصل‌های اصلی زیر باشد:
الف) فعالیت‌های عملیاتی
ب) بازده سرمایه گذاری و  سود پرداختنی بابت تامین مالی
 ج) مالیات بر درآمد
د) فعالیت‌های سرمایه گذاری
ه) فعالیت‌های تامین مالی
صورت جریان وجوه نقد هم چنین باید شامل صورت  تطبیق مانده ی اول دوره و پایان دوره وجه نقد باشد.


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz