در حال بارگذاری

درس نهم بنیادی

چهارشنبه 6 بهمن 1395 آموزش تحلیل بنیادی 899 بازدید

سودهرسهم (EPS)


اگر کل سودي را که شرکت در پايان سال مالي خود، بدست مي آورد، بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت تقسيم کنيم، عدد حاصل بيانگر سود هر سهم است.

براي مثال، اگر براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زيان، کل سود خالص شرکت در پايان سال مالي 500 ميليون تومان و تعداد سهام شرکت هم يک ميليون سهم باشد، سود هر سهم 500 تومان خواهد بود:

500=1000000 ÷ 500000000
 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz