در حال بارگذاری

درس بیست و نهم بنیادی

شنبه 21 اسفند 1395 آموزش تحلیل بنیادی 934 بازدید

اختیار معامله
اصطلاحات اختیار معامله


به طوركلی، می توان حق اختیارمعامله را به دو دسته تقسیم كرد "اختیار خرید "Call Option و"اختیار فروش"Put Option . یك اختیار خرید در واقع این حق و( نه الزام) را به دارنده آن می دهد، كه دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، بخرد. به همین ترتیب، یك اختیار فروش به دارنده آن این حق را می دهد، كه دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخصی و یا قبل از آن بفروشد. قیمتی را كه در قرارداد ذكر می شود، "قیمت توافقی " یا " قیمت اعمال" Exercise price ،strike price و تاریخ ذكر شده در قرارداد را، اصطلاحاً " تاریخ انقضا " یا "سررسید اختیار معامله " می گویند.Exercise date or expiration date or maturity اختیار خرید یا فروش، هر كدام به دو حالت اروپایی و آمریكایی تقسیم می شود.
قرارداد " اختیار اروپایی" European option فقط در تاریخ سررسید قابلیت اعمال دارد. در حالی كه قرارداد "اختیار آمریكایی " American option در هر زمانی قبل از تاریخ سررسید یا در تاریخ سررسید قابل اعمال است.


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz