در حال بارگذاری

درس چهل و یکم بنیادی

چهارشنبه 25 اسفند 1395 آموزش تحلیل بنیادی 1129 بازدید
 

مدل های ارزشگذاری سهام:

 

سه روش اصلی در ارزشگذاری شرکتها وجود دارد:


1 روشهای مبتنی بر درآمد )روشهای درآمدی یا(  Income-Base
2 روشهای مبتنی بر ضرایب قیمتی بازار )روشهای نسبتی یا(  Market-Base
3 روشهای دارایی محور )روشهای مبتنی بر دارایی یا ( Asset-Base


روش های درآمدی:


روشهای درآمدی )یا همان روشهای تنزیل عایدی(، روشهایی هستند که اساس آنها بر مدلهای تنزیل جریانات نقدی
دارایی استوار است و از طریق بدست آوردن ارزش فعلی جریانات نقد آتی منتسب به آن دارایی، ارزش ذاتی آن دارایی را
بدست میآوریم. انواع روشهای درآمدی به شرح ذیل میباشند:
1 مدل جریان نقد آزاد شرکت  (- FCFF (
2 مدل جریان نقد آزاد حقوق صاحبان سهام (  - FCFE(  
3 مدل تنزیل سود نقدی(  - DDM (
4 مدل ارزش افزوده اقتصادی ( - EVA (
5 مدل درآمد پسماند ( - RI (
6 مدل ارزش فعلی تعدیل شده ( - APV (
 
 

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz