در حال بارگذاری

درس پنجاه ام بنیادی

چهارشنبه 25 اسفند 1395 آموزش تحلیل بنیادی 608 بازدید


بدهی های جاری :


اگر سررسید بدهیهای ایجاد شده در همان دوره مالی یا دوره مالی آتی باشد به آنها بدهی های جاری گویند این گونه بدهیها ، تعهدات کوتاه مدت مؤسسه نیز نامیده می شوند مثلاً اگر تاریخ بدهی ایجاد شده ۱/۴/۸۷ باشد و سررسید پرداخت آن ۲۹/۱۲/۸۰ باشد جزوء بدهیهای جاری محسوب می گردد.

اضافه برداشت بانکی : اگر مبلغ چک صادره توسط مؤسسه ای بیش از مانده حساب مؤسسه نزد بانک باشد و بانک بر مبنای اعتبار مؤسسه چک مذکور را بپردازد در این صورت مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه بستانکار و مانده بستانکار مذکور در حساب بانک اضافه برداشت بانکی گویند . اضافه برداشت بانکی به عنوان اولین رقم بدهیهای جاری در گزارش های مالی ذکر می شود.

اسناد پرداختنی : هرگاه در ازای خرید دارایی یا استفاده از خدمات دیگران سفته یا براتی به مبلغ و موعد معین صادر و تسلیم شد در این صورت اسناد مذکور را اسناد پرداختنی می گویند . ( واضح است که گیرنده سفته یا برات مذکور ، آن را اسناد دریافتنی تلقی می کنند ( .

حسابهای پرداختنی : گاهی اوقات مؤسسات دارائیها و خدمات را به طور نسیه خریداری می کنند بدین ترتیب که بدون تسلیم سند یا وجهی متعهد پرداخت بهای دارایی یا خدمات خریداری شده در آینده نزدیک می شود. این تعهد ایجاد شده که جزوء بدهیهای کوتاه مدت طبقه بندی شده است در حسابهای پرداختنی یا حساب بستانکاران منعکس می شود.

سایر حسابهای پرداختنی : بعضی از بدهیهای جاری به علت موقتی بودن یا غیر تجاری بودن آنها تحت سرفصل سایر حسابهای پرداختنی ( بستانکاران متفرقه ) طبقه بندی می شوند و در یادداشتهای پیوست گزارشهای مالی در صورت نیاز ، اجزای سایر حسابهای پرداختنی ذکر می کنند که شامل :

مالیات پرداختنی حق بیمه پرداختنی می شود

پیش دریافتها : اگر از بابت فروش کالا و خدمات در آینده وجوهی از مشتریان دریافت شود و تحویل کالا یا انجام خدمات به آنها به آینده موکول شود در این صورت وجه دریافتنی تحت عنوان پیش دریافت فروش کالا یا پیش دریافت درآمد خدمات منظور خواهد شد.

 
 
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz