در حال بارگذاری

درس پنجاه و یکم بنیادی

چهارشنبه 25 اسفند 1395 آموزش تحلیل بنیادی 656 بازدید
 

بدهی های غیر جاری :

 

بدهی غیر جاری یا بلند مدت :

اگر بدهی ایجا شده در دوره مالی جاری و آتی پرداخت شود و سررسید پرداخت آنها پس از سپری شدن دوره مالی آتی باشد در این صورت این گونه بدهیها را بدهیهای بلند مدت پرداختنی گویند.


وام بلند مدت پرداختنی :

یکی از انواع بدهی بلند مدت ، وام بلند مدت پرداختنی است که تحت قرارداد با یک مؤسسه اعتباری مانند بانک در قبال وثیقه معتبر اخذ می شود باز پرداخت این نوع واجها طولانی بوده و معمولاً بیش از دو سال و حتی ۱۰ الی ۲۰ سال طول می کشد تا وام به طریقه اقساط پرداخت شود نمونه از این وام ها :


اسناد پرداختنی بلند مدت :

اگر مؤسسه ای در ازای خرید دارائیها و یا انجام خدمات توسط دیگران به جای پرداخت وجه نقد ، سفته یا برات به سر رسید بعد از دوره جاری و آتی به فروشندگان تسلیم نماید در این صورت سفته ها و یا براتهای صادره مذکور را جزوء اسناد پرداختنی بلند مدت می نامند

وام شرکتهای بیمه و سایر مؤسسات اعتباری : شرکت های بیمه و سایر مؤسسات مالی نیز ممکن است به شرکتها وام دهنده این قبیل شرکت ها و مؤسسات ، وام هایی اعطا می کنند که سررسید آن ها بلند مدت است و غالباً نرخ بهره مورد مطالبه آنها از نرخ بهره وامهای بانکی بیشتر است این نوع وام ها معمولاً نیازمند مانده جبرانی نیستند .


تأمین مالی تجهیزات :

تجهیزات شرکت می توانند به عنوان وثیقه ای برای وام مورد استفاده قرار گیرد .


بدهیهای رهنی :

بدهی های رهنی ، تعهداتی هستند که وثیقه آن داراییهای مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می باشند بدهیهای رهنی می توانند برای مواردی همچون تأمین مالی خرید دارایی جدید ، احداث کارخانه و یا نوسازی امکانات موجود مورد استفاده واقع شوند. ارزش دارایی مورد وثیقه در بدهیهای رهنی باید بیشتر از میزان وام اعطایی باشند.


اوراق قرضه پرداختنی :

بدهی های بلند مدت عمدتاً شامل اوراق قرضه پرداختنی و وام های پرداختنی هستند ورقه سندی است که نشان می دهد شرکت مبلغ مشخصی استقراض کرده ، متعهد است در تاریخی معلوم در آینده آن را بازپرداخت کند. انتشار قرضه در قالب موافقتنامه خاصی صورت می گیرد که قرار داد قرضه نام دارد و در آن ویژگیهای انتشار اوراق قرضه تشریع می شود. این قرار داد توافقنامه ای بین شرکت ، دارنده یا خریدار قرضه و شخص ثالثی به نام امین است . امین وظیفه دارد بر حسن اجرای شرایط مندرج در قرار داد قرضه نظارت کند در اکثر موارد ، دایره زمانی یک بانک تجاری ، نقش امین را ایفاء می کند.
 


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz