در حال بارگذاری

درس پنجاه و پنجم بنیادی

شنبه 9 اردیبهشت 1396 آموزش تحلیل بنیادی 503 بازدید
 

سرفصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد

 

فعالیت های عملیاتی


صورت سود و زیان، موفقیت شرکت را در کسب سود از محل خود نشان می دهد. سود( زیان) خالص نتیجه ترکیب درآمدهای کسب شده طی دوره (صرف نظراز وجوه نقد دریافتی) و هزینه های تحمل شده برای کسب درآمدها است. این روش، بیانگر مفهوم حسابداری تعهدی است. اطلاعات مربوط به سود خالص و اجزای آن نسبت به دریافتها و پرداخت های نقدی جاری، اطلاعات مفیدتری درباره عملکرد جاری شرکت ارائه می کند.فعالیتهای عملیاتی عبارتند از فعالیت های اصلی مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. این تعریف با تعریف درآمد عملیاتی طبق استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی، یکسان است. در نتیجه فعالیتهای عملیاتی در صورت وجود جریان نقد با بخش عملیاتی صورت سود و زیان یعنی درآمدهای عملیاتی و هزینه های عملیاتی مرتبط است. جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی یکی از شاخص های اصلی ارزیابی توان واحد تجاری جهت بازپرداخت وامها، حفظ توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد. دریافتهای نقدی بابت فروش کالا و ارائه خدمات شاهرگ اصلی ورود منابع نقدی به درون واحد تجاری است. پرداخت های نقدی اصلی شامل پرداخت بابت خرید مواد و کالا، دستمزد، هزینه های مصارف عمومی، اجاره و دیگر هزینه های مشابه است.جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz