در حال بارگذاری

درس پنجاه و نهم بنیادی

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 آموزش تحلیل بنیادی 557 بازدید

سرفصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد

 

فعالیت های تامین مالی


فعالیت های تامین مالی عبارتند از فعالیتهایی که منجر به تغییر ساختار سرمایه یعنی در میزان و ترکیب سرمایه و استقراض های واحد تجاری( به جز برداشتهای منظور شده در محاسبه وجه نقد) گردد.

افزایش سرمایه نقدی، فروش اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی ناشی از تامین مالی است . بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین اصل اقساط اجاره به شرط تملیک نمونه هایی از جریان های نقدی خروجی مربوط به فعالیت های تامین مالی است.استفاده کنندگان صورت های مالی ، نه تنها به چگونگی سرمایه گذاری منابع شرکت توجه دارند، بلکه شیوه تامین این منابع نیز برای آنان بسیار با اهمیت است. عملیات اصلی یک شرکت یک نوع تامین مالی داخلی به حساب می آید. سرفصل فعالیت های عملیاتی در صورت جریان وجوه نقد میزان تامین منابع داخلی را نشان می دهد.


 
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz