در حال بارگذاری

درس هفتاد و پنجم بنیادی

شنبه 23 اردیبهشت 1396 آموزش تحلیل بنیادی 862 بازدید

ارزش گذاری سهام عادی

 

مدل های ارزش گذاری

 

مدل تنزیل سود تقسیمی یک مرحله ای (DDM یک مرحله ای

هنگامیکه یک سرمایه گذار سهامی را خریداری مینماید، دو نوع جریان نقدی عاید سهامداری می شود:

1- سودهایی که طی دورهی نگهداری سهام تقسیم میگردد
2- قیمت مورد انتظار در پایان نگهداری که سهامداران میتوانند سهم را به آن قیمت به فروش رسانند.

مدل فوق که در شکل پایین نشان داده شده است 2 پارامتر ورودی دارد، یکی سودهای تقسیمی و دیگری نرخ تنزیل مناسبی که باید سودهای تقسیمی را با آن تنزیل نمود. برای برآورد سودهای تقسیمی باید از مفروضات مربوط به نرخ رشد سود در آینده و نسبت پرداخت (تقسیم سود) استفاده کرد.

مدل تنزیل سود تقسیمی به میزان زیادی در مقابل تغییرات نرخ بازده مورد انتظار سهام انعطاف پذیر است چون هر ساله می توان نرخ بازده مورد انتظار را تغییر داد و سودهای تقسیمی را با نرخ جدیدتری تنزیل نمود. به دلیل تغییرات زمانی و در طول زمانهای مختلف عوامل اثرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار میتواند متغیر باشد پس خود نرخ نیز تغییر مینماید، پس یکی از نقاط قوت مدل تنزیل سود تقسیمی این است که این تغییر در نرخ بازده مورد انتظار را میتوان در مدل پیاده نمود و مدل به اندازه کافی در این زمینه انعطاف لازم را دارد.
 
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz