در حال بارگذاری

درس هفتاد و هشتم بنیادی

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 آموزش تحلیل بنیادی 757 بازدید

ارزش گذاری سهام عادی

 

مدل های ارزش گذاری

 
جریان نقد آزاد(FCF)

جریان نقد آزاد شرکت ) FCFF (، در واقع جریان نقد حاصل از عملیات شرکت است که مازاد بر مخارج سرمایهای مورد نیاز شرکت
برای انجام عملیات جاری یا افزایش ظرفیت تولیدمی باشد.
جریان نقد آزاد ساحبان سهام ) FCFE (، جریان نقد در دسترس سهامداران بعد از مخارج سرمایه ای مورد نیاز و هزیتههای مربوط
به تأمین مالی از بدهی می باشد

مزایا:
1 بدلیل آنکه فارغ از سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه شرکت است برای بسیاری از شرکت ها قابل استفاده می باشد. -
2 هم برای سهامدارن خرد و هم برای سهامداران کنترلی مناسب است. -

معایب:
1 شرکت هایی که به مخارج سرمایهای زیادی در یک دوره نیاز دارند، ممکن است جریان نقد آزاد برای چندین سال منفی شود، -
که این امر پیش بینی جریانات نقد را با پیچیدگی مواجه میکند.
 


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz