در حال بارگذاری

درس هشتاد و هفتم بنیادی

یکشنبه 21 خرداد 1396 آموزش تحلیل بنیادی 660 بازدید


ارزش قرارداد/پیمان آتی


 ارزش قرارداد /پیمان آتی را در تاریخ سررسید به صورت زیر است:
 
Vt= Pt-F                          

F= قیمت آتی ,    Pt = قیمت نقد ,    Vt = بازدهی قرارداد تا تاریخ سررسید.
 

قیمت قرارداد/پیمان آتی

بدون توجه به انتخاب وضعیت خرید یا فروش پیمان آتی قیمت اوراق را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

F(t)=P+Tp (c-r                                                 )

بنابراین قیمت آتی یك دارایی عبارت است قیمت نقد دارایی به علاوه یك جز كه مثبت یا منفی است . بنابراین پیمان آتی رابطه بین نرخ تامین مالی كوتاه مدت و بازدهی جاری اوراق قرضه را نشان می دهد . این فرمول فوق برای زمان كم تراز یك سال مورد استفاده بوده و سود دریافتی به صورت سود ساده است.
 
 
 
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz