در حال بارگذاری

درس هشتاد وهشتم بنیادی

یکشنبه 21 خرداد 1396 آموزش تحلیل بنیادی 656 بازدید


اختیار معامله:


قرارداد و پیمان آتی باعث از بین رفتن هرگونه نوسان قیمت درآینده خواهند شد. به عبارت دیگربه علت الزام آور بودن قرارداد و پیمان آتی، حتی درصورت کاهش قیمت های آتی،قرارداد را باید اجرا کرد که در این حالت اعمال قرارداد به ضرر منجر می گردد. برای رفع این نقیصه اگر قراردادی تعریف شود که اعمال آن اختیاری بوده (لازم الاجرا نباشد) می توان در شرایطی که نوسانات منتفع کننده است ازاجرای آن صرف نظر کرد و تنها در مواقعی که نوسانات قیمت باعث ضرر می شوند اختیار را اعمال نمود. اختیار معامله توافقی است بین واگذارکننده و تحصیل کننده ی حق خرید و یا فروش دارایی تعهد شده، بدین صورت که تحصیل کننده(دارنده اختیار) حق خرید یا فروش دارایی خاصی (اعم از دارایی های مالی و غیر مالی) را با قیمت مشخصی و در تاریخ معینی در زمان آینده خواهد داشت. هنگام عقد قرارداد نوع دارایی و قیمتی که با آن در تاریخ مشخصی از آینده، اختیار معامله انجام شدنی خواهد بود در قرارداد ذکر می شود. قیمت مزبور را قیمت توافقی گویند.
 


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz