در حال بارگذاری

درس نود و پنجم بنیادی

سه شنبه 30 خرداد 1396 آموزش تحلیل بنیادی 629 بازدید
 

اختیار معامله:

 

قیمت گذاری اختیار معامله :

 

نمونه بلك شولز برای اختیار خرید اروپایی :


در نمونه بلك شولز محاسبات از طریق رایانه صورت می گیر د و ارزش اختیار خرید و ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری مساوی است. بنابراین ارزش اختیار خرید برابر است با پرتفوی اهرمی با سرمایه گذاری در دارایی منهای استقراض و قیمت روز ودارایی نشان دهنده بازدهی مورد انتظار است.

در نمونه بلك شولز دارایی ها چه سهام و چه اختیار معامله بر اساس نرخ بدون ریسك مورد ارزیابی قرار می گی رد و اصولاٌ در این فضا ریسك وجود ندارد در این بازار اگر یك دارایی نرخ بازدهی بیش تری داشته باشد سرمایه گذاران برای خرید آن خواهند شتافت تا این كه قیمت آن افزایش یافته بازدهی آن به بازدهی سطح بدون ریسك برسد و عكس آن نیز صادق است.
در این بازار اگر سرمایه گذاران بدانند یك اختیار خرید با زیان منقضی خواهد شد ، قیمت آن قطعاٌ صفر خواهد بود از طرف دیگر اگر سرمایه گذاران بدانند یك اختیار خرید با سود منقضی خواهد شد ارزش آن در تاریخ انقضا برابر ارزش ذاتی آن خواهد بود .
 



جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz