در حال بارگذاری

درس نود و ششم بنیادی

چهارشنبه 31 خرداد 1396 آموزش تحلیل بنیادی 700 بازدید
 

اختیار معامله:

 

قیمت گذاری اختیار معامله :


نمونه بلك شولز برای اختیار فروش اروپایی :


در این روش اختیار فروش برای دارایی ها بدون پرداخت با استفاده از تعادل اختیار خرید و فروش است . در این نمونه ضریب دلتا برای تعیین حساسیت قیمت سهام در قبال تغییر قیمت دارایی تعهد شده استفاده می شود و رابطه آن برای اختیارخرید و فروش است . ضریب دلتا هم ان نسبت پوشش هم است كه نشان دهنده تعداد واحدهای دارایی نگهداری شده دروضعیت واگذاری اختیار معامله است.

تعدیل بلك شولز برای قیمت گذاری اختیار معامله روی دارایی های با پرداخت :

1. پرداخت مبلغی ثابت به صورت گسسته :

اگر سهام به صورت بدون پرداخت باشد اختیار معامله تنها در تاریخ انقضا قابل انجام است . در حالی كه اگر سهام ، پرداخت های ثابت تا تاریخ انقضا داشته باشد ، ارزش نظری آن عبارت است از ارزش حال پرداخت آتی كه اگر آن از قیمت سهام كسرشود و قیمت جدیدی كه محاسبه می شود در این نمونه قرار می گیرد.

2. پرداخت مبلغ ثابت به صورت پیوسته :

اوراق سهام شركت دارا ی پرداخت سود پیوسته نیست و به همین علت این نمونه برای دارایی های از قبیل پرتفوی سهام قابل استفاده خواهد بود . در حقیقت پرداخت مقدار ثابت باعث كاهش قیمت اختیار معامله خواهد شد و اگر ارزش حال آن بر حسب سود بدون ریسك به صورت نرخ سود مركب پیوسته محاسبه شود، قیمت جاری سهام حذف می شود.
 


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران- 021-88795358 

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration

 
برگرفته از: http://telegram.me/boursamooz