در حال بارگذاری

ماده 20 قانون تجارت

دوشنبه 9 مرداد 1396 آموزش عمومی بورس 966 بازدید
 

ماده 20 قانون تجارت شركتهاي تجاري را به 7 نوع تقسيم نموده است:

 

 1)شركت سهامي ، 2) شركت با مسئوليت محدود ، 3) شركت تضامني ، 4 شركت مختلط غيرسهامي ،              5) شركت مختلط سهامي ، 6) شركت نسبي و 7) شركت تعاوني توليد و مصرف. 


* در بحث راجع به بورس اوراق بهادار ما تنها با شركت هاي سهامي و آن هم از نوع عام سر و كار داريم

برگرفته از: https://t.me/boursamooz