در حال بارگذاری

درس صد و یکم بنیادی

دوشنبه 19 تیر 1396 آموزش تحلیل بنیادی 649 بازدید
 

شاخص چیست؟

 
شاخصها نماگرهایی هستند که وظیفۀ عیان ساختن شرایط عمومی قیمت یا بازدهی در میان تمام یا گروهی از شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس را بر عهده گرفته اند. از این رو می توان شاخص را نماگري نامید که نشاندهندة سطح عمومی پارامتري مشخص (به طور معمول قیمت یا بازدهی) در میان گروهی از متغیرهاي مورد بررسی (تمام یا گروهی از شرکتها) است.
بنابراین شاخص کل قیمت نماگري است که سطح عمومی قیمت کل شرکتهاي پذیرفته شده در بورس را نشان می دهد. به همین ترتیب شاخص بازدهی (قیمت و بازدة نقدي) نیز نشاندهندة سطح عمومی بازدهی کل شرکتهاي پذیرفته در بازار اوراق بهادار است.
 

طبقه بندی شاخص ها

 
در بورس تهران شاخص قیمت با نام TEPIX و شاخص بازدهی یا همان شاخص قیمت و بازده نقدي نیز با نام TEDPIX شناخته می شوند که هر یک به ترتیب نشانگر سطح عمومی قیمت و بازدهی کل بازار سهام تهران هستند. از سوي دیگر، شاخصها با توجه به متغیرهاي مورد بررسی نیز تفکیک پذیرند. شاخص کل تمامی شرکتهاي بورس را دربرمی گیرد، شاخص صنعت شرکتهاي تولیدي و شاخص مالی شرکتهاي گروه خدمات مالی و سرمایه گذاري را شامل میشود. به همین ترتیب، صنایع مختلف نیز هر یک شاخصهاي خود را دارند؛ شاخص استخراج کانه هاي فلزي، شاخص ساخت منسوجات و شاخص سیمان، آهک و گچ مثالهایی از این دست هستند که هر یک سطح عمومی قیمت شرکتهاي فعال در آن صنعت را نشان می دهند.
 
 
 
 
 
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration.
 
برگرفته از: https://t.me/boursamooz