در حال بارگذاری

درس صد و دوم بنیادی

دوشنبه 19 تیر 1396 آموزش تحلیل بنیادی 735 بازدید
 

انواع شاخصها در بورس اوراق بهادار تهران
 

الف) شاخص کل قیمت
ب) شاخص کل قیمت به تفکیک تابلوي اصلی و فرعی
ج) شاخص بازده نقدي
د) شاخص بازده نقدي و قیمت
ه) شاخص قیمت مالی
و) شاخص قیمت صنعت
ز) شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت
ح) شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر

 

کاربردهاي شاخص :

 

1) اعداد شاخص بیان اطلاعات عمومی و کلی در مورد ساختار بازار است. در واقع شاخص مانند یک دماسنج وضعیت کلی اقتصاد و بازار را نشان می دهد. معمولاً از کاهش شاخص به معناي رکود اقتصادي و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادي تعبیر می شود.
2) شاخص ابزاري است براي مقایسه تغییرات یک پدیده در دو زمان متفاوت.
3) از بررسی اعداد شاخص، تغییرات احتمالی قیمتها در آینده را میتوان دنبال کرد.
4) شاخص ابزاري براي مقایسه تغییرات گروهی چند پدیده با یکدیگر است. با استفاده از شاخص قیمت میتوان صنایع مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.
 


 

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration.

برگرفته از: https://t.me/boursamooz