در حال بارگذاری

درص صد و چهارم بنیادی

سه شنبه 20 تیر 1396 آموزش تحلیل بنیادی 908 بازدید
 

1- شاخص کل قیمت
 

بورس تهران از فروردین ماه 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس (TEPIX)نموده است. این شاخص 52 شرکت که در آن زمان کل شرکت هاي پذیرفته شده در بورس را شامل میشدند، در برمیگرفت. شاخص مزبور با استفاده از فرمول نشان داده شده در عکس زیر محاسبه می گردد.
 
شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس را در برمیگیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا براي مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ میگردد. همانگونه که از فرمول مشخص است، تعداد سهام منتشره شرکتها معیار وزندهی در شاخص مزبور
است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکتهاي بزرگ در شاخص می شود.
 
 


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration.

برگرفته از: https://t.me/boursamooz