درس صد و پنجم بنیادی
درس صد و پنجم بنیادی
 

تعدیل پایه شاخص

 
شاخص قیمت نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکتهاي مورد بررسی است و باید از تغییرات قیمت و نه پارامترهاي دیگر متأثر شود. توجه به فرمول شاخص نشان می دهد که در محاسبۀ آن افزون بر قیمت، میزان سهام منتشره نیز تأثیر گذارند. از این رو شاخص باید در صورت تغییرات سهام منتشره که
معمولاً از افزایش سرمایه (از محل آوردة نقدي)، ناشی می شود  به گونه اي تعدیل شوند که تغییرات مزبور مقدار شاخص را متأثر نسازند.
 
به طور معمول موارد زیر موجب تعدیل پایه شاخص میگردند:
1. افزایش سرمایۀ شرکتها از محل آوردة نقدي
2. افزایش تعداد شرکتهاي مشمول شاخص
3. کاهش تعداد شرکتهاي مشمول شاخص
4. تجزیه شرکتها
5. ادغام شرکتها
6. پرداخت سود نقدي (تنها براي تعدیل پایه شاخص درآمد کل)
 
 
 
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 
برگرفته از: https://t.me/boursamooz