در حال بارگذاری

درس صد و ششم بنیادی

دوشنبه 26 تیر 1396 آموزش تحلیل بنیادی 675 بازدید
 

شاخص صنایع

 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران در صنایع مختلفی طبقه بندي شده اند. این طبقه بندي که براساس روش ICIS صورت میگیرد، منجر به تفکیک 36 صنعت در بورس تهران تا اردیبهشت ماه 1384  شده است. بورس تهران اقدام به محاسبۀ شاخص قیمت براي هر صنعت می کند که همگی با فرمولی مشابه شاخص کل قیمت محاسبۀ می شوند.در یک تفکیک کلی تر، شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده اند که گروه مالی در برگیرندة شرکت هاي صنعت واسطه گريهاي مالی و گروه صنعت شامل کلیۀ شرکتهاي بورس به جز واسطه گري هاي مالی است. بورس تهران به محاسبۀ شاخص قیمت براي این دو گروه کلی نیز می پردازد که با نام شاخص مالی و شاخص صنعت منتشر می شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معیارهاي شاخص کل قیمت پیروي می کنند.
 
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 
برگرفته از: https://t.me/boursamooz