در حال بارگذاری

درص صد و دوازدهم تکنیکال

دوشنبه 9 مرداد 1396 آموزش تحلیل تکنیکال 1303 بازدید
 

امواج الیوت
 
 
امواج دیاگونال
 

لیدینگ دیاگونال (ساختار کلی 5 موجی ، آرایش ریز موجی 5-3-5-3-5 همانطور که اندینگ دیاگونال ها ساختار کلی 5 موجی داشتند ، لیدینگ دیاگونال ها نیز از ساختار کلی 5 موجی پیروی میکنند زیرا از جنس امواج پیشرو هستند . اولین تفاوت لیدینگ دیاگونال ها و اندینگ دیاگونال ها در آرایش ریز موجی آنهاست بطوری که لیدینگ دیاگونال ها آرایش ریز موجی 5-3-5-3- 5دارند، اما اندینگ دیاگونال ها آرایش ریز موجی . 3-3-3-3-3 دارند. لیدینگ دیاگونال ها در مو قعیت موج 1 و موج  A ظاهر می شوند. 

ویژگی شکل ظاهری جمع شونده و همپوشانی امواج 4 و 1 در لیدینگ دیاگونال ها نیز مانند اندینگ دیاگونال ها صادق است. در واقع این 2 موج از 1 خانواده هستند اما لیدینگ دیاگونال ها در آغاز یک موج بزرگتر و روند کلی ایجاد می شوند ، اما اندینگ دیاگونال ها در انتهای موج بزرگتر یا روند کلی شکل میگیرند.
در واقع لیدینگ دیاگونال ها بیشتر از اندیتگ دیاگونال ها به روح امواج پیشرو و قواعد موج شماریشان پایبند هستند ، اما اندینگ دیاگونال ها .بیشتر به روح و ساختار ریز موجی امواج اصلاحی شباهت دارند.
 جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 


 

برگرفته از: https://t.me/boursamooz