N A M A S

آموزش عمومی بورس 773 دوشنبه 30 مرداد 1396

شرايط خاص پذيرش سهام عادي در بازار دوم:

 

شرايط خاص پذيرش سهام عادي در بازار دوم:بر اساس ماده 11 "دستور العمل پذيرش اوراق بهادار" متقاضي پذيرش سهام عادي در بازار دوم به استثناي موارد زير، تابع شرايط خاص پذيرش در تابلوي اصلي بازار اول و مفاد اين دستورالعمل است:
 
1. سهامي عام بوده و سرمايه ثبت شده آن از سي ميليارد ريال كمتر نباشد.
 
2. درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتيب كمتر از 10 درصد سرمايه ثبت شده و 250 نفر نباشد.
 
3. بر اساس آخرين صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها، حداقل 15 درصد باشد.
 
4. در يك دوره مالي منتهي به پذيرش، سودآور بوده و همچنين چش مانداز روشني از تداوم سودآوري و فعاليت شركت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
 
5. حداقل داراي يك بازارگردان باشد.
 


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration