در حال بارگذاری

درس صد و بیست و نهم تکنیکال

شنبه 20 آبان 1396 آموزش تحلیل تکنیکال 384 بازدید
 

الگوهای هارمونیک

 

الگوی خرچنگ عمیق

 
در این الگو، میزان بازگشت موج XA برای تشکیل نقطه  B  فقط نسبت ٨٨٫۶ % فیبو میباشد و بقیه نسبت ھا ی فیبوناچی قابل قبول نیست.
  میزان بازگشت موج AB برای پیدا کردن نقطهبین نسبتھای ٣٨٫٢ و ٨٨٫۶ % فیبو پیشنھاد شده است.
 
 حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی  (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:
 
 ١-توسعه موج BC با نسبتھای ٢۶١٫٨ ، 314  و ٣۶١٫٨ % قیبو ناچی ھمخوانی دارد.
 
 ٢- حالت رایج اندازه گیری نقطه D   فقط در یک AB=CD 1.27 است.
 
١- توسعه قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA  الزاما ١۶١٫٨ % فیبوناچی است.  
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید
دفتر تهران021-88795358  

شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 
  

  
برگرفته از: https://t.me/boursamooz