در حال بارگذاری

درس صد و هفتاد و سوم تکنیکال

چهارشنبه 20 دی 1396 آموزش تحلیل تکنیکال 1200 بازدید
 


ارزش گذاری اوراق بهادار


ارزش گذاری دارائی ها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است. ارزش گذاری اصولی و صحیح دارائی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای مستلزم ارزش گذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی است ، زیرا به قیمت های بازار نمی توان چندان اطمینان نمود یا حداقل اینکه پدیده کشف قیمت در کوتاه مدت به علت نوسانات شدید و غیر واقعی در بازار محقق نمی شود.
جهت ارزش گذاری شرکتها و دارائی ها، می توان مدلهای ارزش گذاری را که شامل: 1- ارزش گذاری مبتنی بر دارائی -2 تنزیل جریان نقد 3- تنزیل سود تقسیمی 4- تنزیل جریانهای نقدی آزاد سهام 5- ارزش گذاری نسبی است، را به کار برد.
 
در شکل زیر انواع مدل های ارزشگذاری به اختصار نشان داده شده 


جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره  ذیل تماس حاصل فرمایید:
دفتر تهران- 021-88795358 
 
شما مي توانيد برنامه دوره هاي آموزشي و سرفصل کلاسها را در آدرس زير مشاهده نماييد:
http://club.samanbourse.com/blog/2016/12/---classregistration
 
برگرفته از: https://t.me/boursamooz