در حال بارگذاری

مزایای سرمایه گذاری در بورس

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 فیلم آموزشی 627 بازدید
رابطه مستقیمی بین رشد و شکوفایی اقتصادی یک کشور با بازار بورس وجود دارد . شما در این فیلم آموزشی با مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس و مفاهیم اولیه DPS  آشنا خواهید شد .