چگونه یک واحد سرمایه گذاری صندوق را خریداری کنم ؟
برای خرید واحد های سرمایه گذاری هریک از صندوق های سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک سامان می بایست مراحل زیر را دنبال فرمایید: