در حال بارگذاری

فیلم آموزشی نحوه ی ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه سجام

شنبه 23 تیر 1397 فیلم آموزشی 3029 بازدید
بر اساس برنامه ریزی ها تمامی فعالان فعلی بازار موظف هستند ظرف ۶ ماه اطلاعات خود را در سامانه اطلاعات مردمی بازار سرمایه ( سجام ) ثبت نام کنند و پس از اتمام مدت مورد نظر دیگر قادر نخواهند بود خدماتی ار بازار سرمایه دریافت کنند.آن دسته از مشتریان حقیقی و حقوقی که به موجب قراردادهای متعدد به عنوان پیمانکار از نهادهای دولتی طلب دارند و کشاورزانی که براساس برنامه‌های حمایتی دولت، گواهی سپرده دریافت می کنند نیز باید در این سامانه ثبت نام کنند.
مشتریان محترم بازار سرمایه ( بورس ) که دارای کد بورسی از یکی از کارگزاری های فعال هستند ، می توانند با تماشای این ویدئو بانحوه ی تکمیل فرم های سامانه سجام به تشریح آشنا شوند .