N A M A S

فیلم آموزشی 783 شنبه 23 تیر 1397

مزایای سرمایه گذاری در بورس برای سرمایه پذیران

از جمله مزایای پذیره نویسی در بازار سهام برای شرکت ها یا همان سرمایه پذیران موارد زیر است .

  1. تامین مالی آسان و ارزان
  2. بهره مندی از معافیت مالیاتی
  3. شفافیت و اعتبار سهام بوسیله مبادله در فرابورس
  4. امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ تسهیلات بانکی
  5. و...
شما در ویدئوی زیر با این مزایا به تشریح آشنا خواهید شد