در حال بارگذاری

انواع ریسک در بازار بورس

یکشنبه 31 تیر 1397 فیلم آموزشی 775 بازدید
شما در قسمت های قبلی با مفهوم ریسک و بازده در بازار بورس و مفاهیمی چون ریسک پذیر و ریسک گریز آشنا شده اید . همچنین از طریق نمودار به تفاوت افراد ریسک پذیر با افراد ریسک گریز در بازار سرمایه پی بردید ؛ در این قسمت قصد داریم شما را با انواع ریسک در بازار سهام آشنا کنیم که شامل
1- ریسک قابل اجتناب
2- ریسک غیر قابل اجتناب
می باشد .