N A M A S

فیلم آموزشی 1647 شنبه 23 تیر 1397

فیلم آموزشی نحوه ی ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه سجام

بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند.

در ویدئو ذیل ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه مذکور آموزش داده شده است.