در حال بارگذاری

تابلو بورس

یکشنبه 4 شهریور 1397 آموزش عمومی بورس 203 بازدید
تابلوی بورس، تابلویی است که برای ارائه اطلاعات طبقه بندی شده اوراق بهادار به کار می رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت  دولتی و تابلوی اوراق مشارکت  شرکت ها.