در حال بارگذاری

اندیکاتور TRIX

یکشنبه 15 مهر 1397 آموزش عمومی بورس 419 بازدید
TIRX یک اندیکاتور جنبشی است که درصد تغییر یک میانگین متحرک نمایی گرفته شده از قیمت بسته شدن بازار را نشان می دهد . این اندیکاتور به این منظور ساخته شده است که شما را از روندهایی مطلع سازد که کمتر یا برابر با تعداد دوره ایی است که برایش تعیین میکنید . تفسیر : اندیکاتور TRIX حول محور صفر نوسان می کند . هموار سازی نمایی آن به گونه ایی طراحی شد ه است که تحرک های ناچیز را حذف کند . معامله باید با تغییر جهت اندیکاتور انجام شود ( هرگاه بالای صفر رفت ،خرید و هرگاه پایین صفر آمد ، فروش ) شاید مایل باشید که یک میانگین متحرک از TIRX روی این اندیکاتور بندازیم و انگاه زمانی که TIRX از خط میانگینش بالا رفت خرید ، و زمانی که پایین امد فروش ، انجام دهید . (نکته مهم : تقاطع TIRX با میانگین متحرک خودش در بازار هایی که بدون روند هستند ، سیگنال های نادرست می دهد . از این اندیکاتور میتوانید برای پیداکردن همگرایی و واگرایی هم استفاده کنید .