در حال بارگذاری

ارزش نهایی

چهارشنبه 30 آبان 1397 سوالات متداول 425 بازدید

ارزش نهایی، Terminal Valueبه ارزش اوراق بهادار در سررسید، یا ارزش دارایی خاصی، در زمان معینی در آینده گویند، که با توجه به ۳ فاکتور ارزش خالص فعلی، نرخ بهره بازار و نرخ رشد آن تعیین می‌شود.

بدیهی است که این اصل برای تعیین قیمت نهادها و شرکت‌ها، در زمان معین آتی نیز اعمال می‌شود. برای تعیین "نرخ نهایی" معمولاً از دو روش استفاده می‌شود که عبارتند از روش رشد متداوم و روش خروج. ارزش نهایی معمولاً به دو نام دیگر شناخته می‌شود که عبارتند از ارزش افق یا ارزش مداوم.