اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

 

اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک سامان، ترکیبی از مجرب ترین مدیران حال حاضر بازار سرمایه ی ایران بوده، که هر کدام به نوبه ی خود دارای تجارب موفق در عرصه های مختلف بازار سرمایه هستند. ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک سامان عبارتند از:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت نماینده توضیحات
1 یوسف علی شریفی رئیس هیات مدیره بانک سامان غیر موظف
2 پرویزگلستانی نایب رییس هیات مدیره توسعه سرمایه گذاران سامان غیر موظف
3 مرتضی حسینی نژاد عضو هیات مدیره پردازش گران سامان غیر موظف
4 حمید جلال دوست آستانه عضو هیات مدیره توسعه امید آتیه اندیش غیر موظف
5 حمید رضا مهرآور مدیر عامل و عضو هیات مدیره - موظف