آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

تحلیل بنیادی مقدماتی (کد دوم)

استاد: کیانوش کاظمی راد

هزینه: 2100000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 20 الی 40
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ چهارشنبه ۲۹ آبان
 • روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلو خوانی در سایت TSETMC (کد سوم)

استاد: کیانوش کاظمی راد

هزینه: 1500000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۱ مهر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد سوم)

استاد: کیانوش کاظمی راد

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۸ مهر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۸ مهر
 • روزهای برگزاری: دو شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با معاملات آتی زعفران ویژه تهران(کد سوم)

استاد: حسن حسین نیا

هزینه: 1500000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 20 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ چهارشنبه ۱۰ مهر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی سطح اول(کد دوم)

استاد: دکترمحسن تارتار

هزینه: 2100000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 17.30 الی 20.30
 • حد نصاب: 15 الی 20
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۴ شهریور
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲ مهر
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

تحلیل تکنیکال سطح دوم

استاد: دکترمحسن تارتار

هزینه: 2940000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 17.30 الی 20.30
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۷ مهر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

هوش سرمایه گذاری در بورس(کد دوم)

استاد: کیاوش کاظمی راد

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 20 الی 70
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲ شهریور
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۲ شهریور
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها

استراتژی معاملات از طریق کدال و تابلوخوانی

استاد: سید سوارن حسینی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 700000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 4
 • ساعت: 9:00 الی 13:00
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ پنجشنبه ۲۸ شهریور
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ پنجشنبه ۲۸ شهریور
 • روزهای برگزاری: پنج شنبه

مشاهده سرفصل ها

شناسایی سهام برتر

استاد: امیر سهیل قاضی مرادی

هزینه: 2100000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 20 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
 • روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

فیلتر نویسی مقدماتی تا پیشرفته

استاد: امیر سهیل قاضی مرادی

هزینه: 2520000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 20 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۱۳ مهر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۲۰ مهر
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با معاملات آتی زعفران ویژه مشهد

استاد: نمیا کرامت

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 6
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: ۹۸ جمعه ۱۸ مرداد
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ جمعه ۱۸ مرداد
 • روزهای برگزاری: جمعه

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با معاملات آتی زعفران ویژه تهران(کد دوم)

استاد: حسن حسین نیا

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 1500000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: ساعت 17 الی 20 و ساعت 9 الی 12
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ پنجشنبه ۱۷ مرداد
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال مقدماتی

استاد: دکترمحسن تارتار

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2100000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 17:30 الی 20:00
 • حد نصاب: 20 الی 100
 • تاریخ شروع: ۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۱۳ مرداد
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با معاملات آتی زعفران تهران

استاد: حسن حسین نیا

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 500000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۱۶ تیر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ چهارشنبه ۱۹ تیر
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

هوش سرمایه گذاری در بورس

استاد: سوران حسینی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 9 الی 12
 • حد نصاب: 20 الی 100
 • تاریخ شروع: ۹۸ پنجشنبه ۲۷ تیر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ پنجشنبه ۲۷ تیر
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

فیلتر نویسی در دیده بان بازار

استاد: دکتر ایمان دهقان پور

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2100000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 8
 • ساعت:
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ پنجشنبه ۲۷ تیر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ پنجشنبه ۳ مرداد
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

نشست تحلیلی صنعت فولاد

استاد: کیانوش کاظمی راد

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: ۱۵:۰۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ چهارشنبه ۲۶ تیر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ چهارشنبه ۲۶ تیر
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با معاملات آتی زعفران مشهد

استاد: دکتر نیما کرامت

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 2400000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 8
 • ساعت: ۱۵:۰۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب: 20 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۳ تیر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۵ تیر
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها