آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

دوره مجازی حسابداری صندوق های سرمایه گذاری (کد اول)

استاد: احسان بیگی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 17:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 10 الی 20
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۳۰ دی ۹۹
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری * (کد سوم)

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 150
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱۶ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد پانزدهم)

استاد: امین بهمنش

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 150
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تکنیک خرید و فروش با اندیکاتور قدرت شاخص نسبی (کد دوم)

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 14:30 الی 15
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی آشنایی با انواع افزایش سرمایه ها

استاد: امین بهمنش

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 150 الی 250
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۵ آذر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۵ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی تحلیل تکنیکال پیشرفته* (کد سوم)

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 12000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۱ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (سوم)

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: شنبه ۶ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۲ اسفند ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلو خوانی در سایت TSETMC * (کد هشتم)

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 30 الی 90
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۹ آذر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آموزش کدال و اکسل های بنیادی * (کد اول)

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 5100000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۴ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه ها

مشاهده سرفصل ها