آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

فیلتر نویسی مقدماتی (کد دوم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 2520000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 20 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۱۱ اسفند
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۱۳ اسفند
 • روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد یازدهم)

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 50 الی 70
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۱۲ اسفند
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۲ اسفند
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد دهم)

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 50 الی 70
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۴ اسفند
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۴ اسفند
 • روزهای برگزاری: یک شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل بنیادی مقدماتی (کد سوم)

استاد: محسن تارتار

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 4450000 ریال

 • تعداد جلسات: 5
 • تعداد ساعات: 15
 • ساعت: 17:30 الی 20:30
 • حد نصاب: 25 الی 45
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کد دوم) ویژه مشهد

استاد: سهیل صفری

هزینه: 350000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۴ اسفند
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۴ اسفند
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس ویژه مشهد مقدس(کد هشتم)

استاد: سهیل صفری

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۷ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۲۷ بهمن
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کدششم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 1690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 20 الی 40
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها