آشنایی با معاملات گواهی سپرده کالایی (سکه طلا) (کد اول)*

استاد: حسن حسین نیا

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 14 الی 15:30
 • حد نصاب: 100 الی 150
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۴ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۴ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال پیشرفته (کد اول)*

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 12000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 20 الی 60
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۶ تیر ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۹ تیر ۰
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با معاملات آتی زعفران (کد سوم)*

استاد: دکتر نیما کرامت

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 14 الی 16:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۶ تیر ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۸ تیر ۰
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری (کد دوم)*

استاد: احسان بیگی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲۴ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۴ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها

سرمایه گذاری هوشمند (کد دوم)*

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲۵ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۵ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آموزش جامع ارزهای دیجیتال (کد اول)*

استاد: دکتر نیما کرامت

کلاس تعلیق شده است

هزینه: 6900000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 10
 • ساعت: 14 الی 16:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۳ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱ تیر ۰
 • روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

حسابداری صندوق های سرمایه گذاری (کد اول)*

استاد: احسان بیگی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 17 الی 19
 • حد نصاب: 30 الی 30
 • تاریخ شروع: شنبه ۵ تیر ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۸ تیر ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه و دو شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کد اول)*

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: شنبه ۲۹ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۳۱ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (سوم)

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: شنبه ۶ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۲ اسفند ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها