آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کد دوم) ویژه مشهد

استاد: سهیل صفری

هزینه: 350000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۳ اسفند
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۳ اسفند
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس ویژه مشهد مقدس(کد پنجم)

استاد: سهیل صفری

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 25
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۵ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۵ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با معاملات آتی زعفران (کدسوم) ویژه مشهد مقدس

استاد: نیما کرامت

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ پنجشنبه ۱۷ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ پنجشنبه ۱۷ بهمن
 • روزهای برگزاری: پنجشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با معاملات آتی زعفران (کدچهارم) ویژه تهران

استاد: نیما کرامت

هزینه: 1690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 25 الی 40
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۱۳ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۱۵ بهمن
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کدششم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 1690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 20 الی 40
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد دهم)

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 35 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ یکشنبه ۲۹ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۲۹ دی
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد چهارم)

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 6500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 30 الی 52
 • تاریخ شروع: ۹۸ سه شنبه ۱۰ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۱۳ اسفند
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

دوره آنلاین آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد هشتم)

استاد: مصطفی چرمگر

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 35 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۱۶ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۶ دی
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره آنلاین تحلیل تکنیکال پیشرفته

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 6500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۳ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۱۲ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها

دوره آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 5500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال مقدماتی(کد سوم)

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 6500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 22 الی 42
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها

تحلیل تکنیکال پیشرفته

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 7500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 30 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۳ آذر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۱۲ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها

دوره عملیاتی تحلیل تکنیکال ویژه اصفهان

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 2500000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 15 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

اصول تکنیکال برای سرمایه گذاری ویژه اصفهان

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 2100000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 12
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 15 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۵ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی و روانکاوی بازار ویژه اصفهان (کد دوم)

استاد: سیاوش صبور

هزینه: 1000000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۱ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ دوشنبه ۲۳ دی
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

معامله گر موفق ویژه اصفهان (کد پنجم)

استاد: سیاوش صبور

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۱۴ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۱۴ دی
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها

معامله گر موفق ویژه اصفهان (کد چهارم)

استاد: سیاوش صبور

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 19
 • حد نصاب: 20 الی 30
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۷ دی
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۷ دی
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد نهم)

استاد: امیرسهیل قاضی مرادی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 17 الی 20
 • حد نصاب: 25 الی 50
 • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۵ بهمن
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۵ بهمن
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده