آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

دوره مجازی حسابداری صندوق های سرمایه گذاری (کددوم)

استاد: احسان بیگی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 17:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 10 الی 15
 • تاریخ شروع: شنبه ۴ بهمن ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۸ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها و سه شنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با معاملات آتی زعفران * (کد پنجم)

استاد: دکتر نیما کرامت

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 14 الی 16:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۸ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تابلوخوانی در سایت TSETMC * (کد نهم)

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۹ بهمن ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با انواع افزایش سرمایه * (کد سوم)

استاد: امین بهمنش

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری * (کد پنجم)

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس * (کد هفدهم)

استاد: امین بهمنش

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۷ بهمن ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۷ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تحلیل تکنیکال پیشرفته* (کد سوم)

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 12000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۱ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (سوم)

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: شنبه ۶ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۲ اسفند ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها