آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

دوره مجازی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس * (کد ششم)

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 150
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی * (کد اول)

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 8500000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 50 الی 70
 • تاریخ شروع: شنبه ۷ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۱ شهریور ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

تحلیل تکنیکال پیشرفته * (کد اول)

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 17:00 الی 20:00
 • حد نصاب: 50 الی 63
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۲ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده

دوره مجازی آشنایی با معاملات Option (کد اول)

استاد: دکتر نمیا کرامت

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 200 الی 200
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها تکمیل شده