آموزش جامع ارزهای دیجیتال (کد اول)*

استاد: دکتر نیما کرامت و حسن حسین نیا

هزینه: 8900000 ریال

 • تعداد جلسات: 4
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 16:30 الی 19
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲ خرداد ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۱ خرداد ۰
 • روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

حسابداری صندوق های سرمایه گذاری (کد اول)*

استاد: احسان بیگی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 16
 • ساعت: 17 الی 19
 • حد نصاب: 30 الی 30
 • تاریخ شروع: شنبه ۴ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۰
 • روزهای برگزاری: شنبه و دو شنبه
 • مقدار تخفیف: 30 درصد

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کد اول)*

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 990000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۰
 • روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری (کد اول)*

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 16:30 الی 18:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۷ اردیبهشت ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۷ اردیبهشت ۰
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با معاملات آتی زعفران (کد اول)*

استاد: دکتر نیما کرامت

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 5
 • ساعت: 14 الی 16:30
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۹ فروردین ۰
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۳۱ فروردین ۰
 • روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

سرمایه گذاری هوشمند (کد اول)*

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 15 الی 18
 • حد نصاب: 100 الی 100
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۳۰ فروردین ۰
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۳۰ فروردین ۰
 • روزهای برگزاری: دوشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تحلیل تکنیکال پیشرفته* (کد سوم)

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 12000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۱ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (سوم)

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: شنبه ۶ دی ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۲ اسفند ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها