آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (کددوم)

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 90 الی 90
 • تاریخ شروع: شنبه ۵ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۱ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تحلیل تکنیکال پیشرفته* (کد دوم)

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 12000000 ریال

 • تعداد جلسات: 8
 • تعداد ساعات: 24
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 90 الی 90
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۷ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس*(کدنهم)

استاد: مصطفی چرمگر

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: شنبه ۱۱ مرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۱۱ مرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی تابلوخوانی در سایت TSETMC * (کدچهارم)

استاد: دکتر محسن تارتار

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 590000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 150
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۲ مرداد ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی آموزش کدال و اکسل های بنیادی * (کد اول)

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 5100000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۴ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه ها

مشاهده سرفصل ها