آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

دوره مجازی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد چهاردهم)

استاد: امین بهمنش

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 150 الی 200
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۶ آبان ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۶ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری * (کد دوم)

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 2
 • ساعت: 16:30 الی 18:30
 • حد نصاب: 100 الی 200
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

تابلو خوانی در سایت TSETMC * (کد هشتم)

استاد: دکتر محسن تارتار

هزینه: 690000 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 30 الی 90
 • تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی آشنایی با معاملات آتی زعفران * (کد دوم)

استاد: نیما کرامت

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 3
 • ساعت: 16 الی 20
 • حد نصاب: 100 الی 350
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (کددوم)

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 10000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 90 الی 120
 • تاریخ شروع: شنبه ۵ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: شنبه ۱ آذر ۹۹
 • روزهای برگزاری: شنبه ها

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی تحلیل تکنیکال پیشرفته* (کد دوم)

استاد: بهزاد صمدی

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 12000000 ریال

 • تعداد جلسات: 9
 • تعداد ساعات: 27
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 100 الی 120
 • تاریخ شروع: دوشنبه ۷ مهر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹
 • روزهای برگزاری: دوشنبه ها

مشاهده سرفصل ها

دوره مجازی آموزش کدال و اکسل های بنیادی * (کد اول)

استاد: بهزاد صمدی

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 5100000 ریال

 • تعداد جلسات: 3
 • تعداد ساعات: 9
 • ساعت: 16:30 الی 19:30
 • حد نصاب: 50 الی 100
 • تاریخ شروع: چهارشنبه ۴ تیر ۹۹
 • تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه ها

مشاهده سرفصل ها