کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تابلو خوانی در سایت TSETMC * (کد هشتم)


اطلاعات بیشتر

استاد: دکتر محسن تارتار

هزینه: 690000 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 30

ظرفیت: 90

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ آبان

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۰ آبان

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

>
  • قیمت پایانی، آشنایی با صف خرید و صف فروش
  • حقیقی و حقوقی بازیگردان، میانگین حجم معاملات، ورود و خروج پول، پول هوشمند
  • معاملات بلوکی و اثرات آن، عرضه های اولیه و فرصت طلایی