کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 10000000 ریال

تعداد جلسات: 9

تعداد ساعات: 27

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 50

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: شنبه ۶ دی

تاریخ خاتمه: شنبه ۲ اسفند

روزهای برگزاری: شنبه ها

جلسه اول

    مباحث مقدماتی
    معرفی روش های تحلیلی در بورس ایران و معرفی وب سایت های مرتبط با بازار سرمایه
    تابلو خانی و معرفی وب سایت tsetmc
    
معرفی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال
    معرفی وب سایت های تحلیل تکنیکال مقدماتی

جلسه دوم

    آموزش نرم افزار متاتریدر ۵ و شروع کار با نرم افزار بصورت کارگاهی
    کاربا نرم افزار متاتریدر رو اموزش نصب و اجرای نرم افزار
    آشنایی با انواع نمودار
    انواع تایم فریم ها
    تعریف خطوط Suppprt و Resistance
    
نحوه تشخیص Suppprt و Resistance
    
درجه اهمیت خطوط Suppprt و Resistance
    
مناطق Suppprt و Resistance
    
شکسته شدن خطوط Suppprt و Resistance
    
معرفی تبدیل سطوح شناسایی ان و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال
    تمرین مربوط به اموزش مربوطه توسط دانشجویان

جلسه سوم

    الگوهای کندل استیک ،شمعی و انواع روند و رسم خط روند
    مقدمه ای بر الگوهای کندل استیک
    الگوی Spinning Tops
    
الگوی Doji
    
کاربرد Shadows
    
الگوی Hammer
    
الگوی Shooting Star
    
الگوی انگالفینگ Engulfing
    
الگوی ابر سیاه Dark Cloud Cover
    
الگوی هارامی Harami
    
الگوی مورنینگ استار Morning Star
    
الگوی Evening Star
    
بقیه کندل های بازگشتی
    استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک

جلسه چهارم

    انواع روند و رسم خط روند ها
    تقسیم بندی روندها
    نحوه رسم خطوط ترند
    نکات تکمیلی در مورد خطوط ترند
    رسم خط روند داخلی
    نحوه رسم خطوط کانال
    چارت های تعدیل شده و چارت های تعدیل نشده و کاربرد انها در تحلیل
    مقیاس لگاریتمی یا حسابی و نحوه استفاده ان در تحلیل ها
    تمرین بصورت کارگاهی توسط دانشجویان

جلسه پنجم

    اندیکاتور RSI
    
تعریف اندیکاتور
    تقسیم بندی اندیکاتورها
    کاربرد اندیکاتور
    مناطق اشباع خرید وفروش Overbought و Oversold
    
سیگنالهای خرید و فروش در Centered oscillator
    
تعریف دایورجنس Divergence
    
دایورجنس مثبت Positive divergence
    
دایورجنس منفی Negative divergence
    
ارائه اندیکاتور سفارشی
    تمرین واگرایی ها بصورت کارگاهی توسط دانشجویان

جلسه ششم

    اسیلاتور MACD و stochastic
    
تعریف اسیلاتور استو کاستیک stochastic
    
کاربرد اسیلاتور استوکاستیک قسمت اول
    کاربرد اسیلاتور استوکاستیک قسمت دوم
    تعریف اسیلاتور مک دی MACD
    
تعریف اسیلاتور مک دی MACD
    
آموزش انواع میانگین های قیمتی به همراه ۳ میانگین برای بورس ایران

جلسه هفتم

    پترن های بازگشتی
    مقدمه ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی
    الگوی سر و شانه Head and Shoulders
    
الگوی Double Top /Double Bottom
     
الگوی Triple Top / Triple Bottom
    
ابزارهای پخش ویدئو در پلت فرمها بصورت همزمان

جلسه هشتم

    پترن های ادامه دهنده روند
    مقدمه ای بر الگوهای قیمتی ادامه دهنده
    الگوی Symmetrical Triangle
    
الگوی Ascending Triangle
    
الگوی Descending Triangle
    
الگوی پرچم Flag
    
الگوی Pennant
    
الگوی Wedge
    
الگوی  Rectangle

جلسه نهم
 

            جلسه کارگاهی