کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی تحلیل تکنیکال مقدماتی* (سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 10000000 ریال

تعداد جلسات: 9

تعداد ساعات: 27

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 50

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: شنبه ۶ دی

تاریخ خاتمه: شنبه ۲ اسفند

روزهای برگزاری: شنبه ها


    مباحث مقدماتی
    معرفی روش های تحلیلی در بورس ایران و معرفی وب سایت های مرتبط با بازار سرمایه
    تابلو خانی و معرفی وب سایت     
جلسه دوم
 Suppprt  Resistance
نحوه تشخیص
و      Suppprt  Resistance
مناطق
و      Suppprt  Resistance
معرفی تبدیل سطوح شناسایی ان و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال

    تمرین مربوط به اموزش مربوطه توسط دانشجویان


    الگوهای کندل استیک ،شمعی و انواع روند و رسم خط روند
    مقدمه ای بر الگوهای کندل استیک

    الگوی
     Doji
کاربرد
     Hammer
الگوی
     Engulfing
الگوی ابر سیاه
     Harami
الگوی مورنینگ استار
     Evening Star
بقیه کندل های بازگشتی

    استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک


    انواع روند و رسم خط روند ها
    تقسیم بندی روندها

    نحوه رسم خطوط ترند
    نکات تکمیلی در مورد خطوط ترند
    رسم خط روند داخلی
    نحوه رسم خطوط کانال
    چارت های تعدیل شده و چارت های تعدیل نشده و کاربرد انها در تحلیل
    مقیاس لگاریتمی یا حسابی و نحوه استفاده ان در تحلیل ها
    تمرین بصورت کارگاهی توسط دانشجویان

    اندیکاتور       Overbought  Oversold
سیگنالهای خرید و فروش در
     Divergence
دایورجنس مثبت
     Negative divergence
ارائه اندیکاتور سفارشی

    تمرین واگرایی ها بصورت کارگاهی توسط دانشجویان


    اسیلاتورو      stochastic
کاربرد اسیلاتور استوکاستیک قسمت اول

    کاربرد اسیلاتور استوکاستیک قسمت دوم

    تعریف اسیلاتور مک دی
     MACD
آموزش انواع میانگین های قیمتی به همراه ۳ میانگین برای بورس ایران


    پترن های بازگشتی
    مقدمه ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی
    الگوی سر و شانه      Double Top /Double Bottom
الگوی
    
جلسه هشتم
 Symmetrical Triangle
الگوی
     Descending Triangle
الگوی پرچم
     Pennant
الگوی
      Rectangle
 


>            جلسه کارگاهی