کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی تحلیل تکنیکال پیشرفته* (کد سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 12000000 ریال

تعداد جلسات: 9

تعداد ساعات: 27

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 50

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: دوشنبه ۱ دی

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۲۰ بهمن

روزهای برگزاری: دوشنبه ها


جلسه دوم
    آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو

    آموزش چیکو اسپن و یادگیری تکنیک های خرید و فروش

    سنکو اسپن ها


جلسه چهارم
    فیبوناچی و نحوه استفاده از فیبوناچی

    تعریف سری و نسبت های فیبوناچی

    نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی

    تعریف
و کاربرد آن
    تعریفو کاربرد آن
    تعریفو کاربرد آن
    آموزش رسم انواع فیبوناچی
    تفاوت رسم فیبوناچی در چارت های لگاریتمی و حسابی
 ab=cd
ارائه نسبت های خاص این الگو

    ارائه تصویر جامع الگوی هارمونیک

>جلسه ششم
    الگوهای هارمونیک ساده
    الگوی گارتلی      Bat
الگوی خرچنگ
     Butterfly
الگوی
     alt bat
الگوی لئوناردو

    الگوی       Alt shark 2

جلسه هشتم
    اندیکاتور بیل ویلیامز و انواع آن

    ارائه تکنیک های پیشرفته و معرفی جامع این اندیکاورها

          جلسه نهم

کارگاهی     

مزیت این دوره
    
پشتیبانی مجازی در فضای تلگرام و ارائه فایل ها و فیلم های آموزشی