کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی تکنیک خرید و فروش با اندیکاتور قدرت شاخص نسبی (کد دوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: بهزاد صمدی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 1

ساعت: 14:30 الی 15

حد نصاب: 100

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ آبان

تاریخ خاتمه: چهارشنبه ۲۸ آبان

روزهای برگزاری: چهارشنبه

اندیکاتور RSI