کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری * (کد سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 150

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۶ آذر

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱۶ آذر

روزهای برگزاری: یکشنبه

روش های سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
تعریف صندوق­ های سرمایه ­گذاری
مزایای صندوق­ های سرمایه ­گذاری
معرفی انواع صندوق­ های سرمایه گذاری
نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق ­های سرمایه گذاری
تعریف و تفاوت­ های واحدهای ممتاز و عادی
ارکان صندوق ­های سرمایه ­گذاری
آشنایی با اساسنامه و امیدنامه صندوق­ ها
آشنایی با گزارش های ادواری صندوق­ های سرمایه گذاری
معرفی وب سایت ­های مرتبط با صندوق­ ها و نحوه مقایسه بین صندوق­ های سرمایه­ گذاری