کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی آشنایی با انواع افزایش سرمایه * (کد سوم)


اطلاعات بیشتر

استاد: امین بهمنش

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۴ بهمن

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۴ بهمن

روزهای برگزاری: سه شنبه

>آشنایی با فرایند انواع افزایش سرمایه ها