کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری * (کد ششم)


اطلاعات بیشتر

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۱ اسفند

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۱۱ اسفند

روزهای برگزاری: یکشنبه

  • >روش های سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
  • >تعریف صندوق­ های سرمایه ­گذاری
  • >مزایای صندوق­ های سرمایه ­گذاری
  • >معرفی انواع صندوق­ های سرمایه گذاری
  • >نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق ­های سرمایه گذاری
  • >تعریف و تفاوت­ های واحدهای ممتاز و عادی
  • >ارکان صندوق ­های سرمایه ­گذاری
  • >آشنایی با اساسنامه و امیدنامه صندوق­ ها
  • >آشنایی با گزارش های ادواری صندوق­ های سرمایه گذاری
  • >معرفی وب سایت ­های مرتبط با صندوق­ ها و نحوه مقایسه بین صندوق­ های سرمایه­ گذاری