کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

دوره مجازی آشنایی با انواع افزایش سرمایه * (کد چهارم)


اطلاعات بیشتر

استاد: امین بهمنش

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 3

ساعت: 16:30 الی 19:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۲ اسفند

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۱۲ اسفند

روزهای برگزاری: سه شنبه

آشنایی با فرایند انواع افزایش سرمایه ها