کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری (کد اول)*


اطلاعات بیشتر

استاد: احسان بیگی

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 1

تعداد ساعات: 2

ساعت: 16:30 الی 18:30

حد نصاب: 100

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: سه شنبه ۷ اردیبهشت

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۷ اردیبهشت

روزهای برگزاری: سه شنبه

روش های سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
تعریف صندوق­ های سرمایه ­گذاری
مزایای صندوق­ های سرمایه ­گذاری
معرفی انواع صندوق­ های سرمایه گذاری
نحوه خرید و فروش واحدهای صندوق ­های سرمایه گذاری
تعریف و تفاوت­ های واحدهای ممتاز و عادی
ارکان صندوق ­های سرمایه ­گذاری
آشنایی با اساسنامه و امیدنامه صندوق­ ها
آشنایی با گزارش های ادواری صندوق­ های سرمایه گذاری
معرفی وب سایت ­های مرتبط با صندوق­ ها و نحوه مقایسه بین صندوق­ های سرمایه­ گذاری