کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تابلوخوانی در سایت TSETMC (کد اول)*


اطلاعات بیشتر

استاد: مصطفی چرمگر

هزینه: 690000 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: 15 الی 18

حد نصاب: 100

ظرفیت: 100

تاریخ شروع: شنبه ۲۹ خرداد

تاریخ خاتمه: دوشنبه ۳۱ خرداد

روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

بررسی دقیق سایت tsetmc.com
پیدا کردن سهام مناسب از روی تابلو معاملات
پیدا نمودن نقطه مناسب برای خرید(پیدا نمودن سهام خوب با قیمت خرید مناسب)
پیدا نمودن نقطه مناسب برای فروش(فروش سهام با قیمت معقول)
معرفی و آموزش وب‌سایت‌های مورد استفاده در خرید و فروش
 آموزش در مورد نحوه خرید و فروش